Afgelopen twee dagen hebben wij onze Zocon distributeur in Australië bezocht. Het was voor ons mooi om te zien dat de Zocon machines met enthousiamse worden ontvangen en worden ingezet bij verschillende melkveebedrijven.

Last two days we visited our Zocon distributor in Australia. It was very nice for us to see that the Zocon machines are received with enthusiasm and are used at various dairy farms.