Onderzaaien in maïs draagt aanzienlijk bij aan bescherming tegen erosie, stimuleert het bodemleven doordat het mineralen vasthoudt en vermindert het stikstofafvoer in het grondwater. Door het onderzaaien van gras wordt het draagvermogen van de grond door de sterke beworteling verbeterd, wat vooral gunstig is bij het oogsten van maïs en daarbij staat er na de maisoogst al een vanggewas en is verdere grondbewerking dus niet nodig. Bijkomend voordeel is dat deze verbetering in bodemstructuur en het vochtvasthoudend vermogen van het perceel, het perceel minder gevoelig maakt voor droogte en is deze verbetering in bodemstructuur belangrijk voor een goede groei van de volgteelt. Het vanggewas kan stikstof naleveren aan de volgteelt in het voorjaar, waardoor je mogelijk minder hoeft te bemesten. Dit levert een besparing op en het verbetert de bodem-, lucht- en waterkwaliteit. Een geslaagd vanggewas zorgt voor organische stof in de bodem, dat is goed voor de bodemvruchtbaarheid van het perceel.

Zocon Greenseeder